Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 16:00
Τηλέφωνο: 24210 87383
Banner for Espa

Καθεστώς Επιστροφών

Αίτημα προς επιστροφή και αντικατάσταση προϊόντος

  1. Σε γραπτό (και μόνο μέσω email) αίτημα προς επιστροφή και αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού προϊόντος, το προϊόν εξετάζεται προς διαπίστωση και επιβεβαίωση του ελαττώματος του, και εντεύθεν ανάλογη διαχείριση και ικανοποίηση του αιτήματός σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (534επ.ΑΚ), περί της ευθύνης του πωλητή και των δικαιωμάτων του αγοραστή από τη σύμβαση πώλησης. Επίσης, αναλόγως της φύσης των προϊόντων, και εφόσον αυτά υπάγονται σε καθεστώς εγγύησης, ισχύουν οι εγγυήσεις του κατασκευαστή.
  2. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές μη-Ελαττωματικών προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες των ειδών.
  3. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στην αρχική κατάσταση που το παραλάβατε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, χωρίς φθορές, σκισίματα ή αλλοιώσεις, στην πλήρη συσκευασία του, με όλα τα περιεχόμενα και συνοδεύοντα αυτό εξαρτήματα, έντυπα, οδηγίες, εξωτερικό κυτίο, κλπ. Επίσης, για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το εκδοθέν παραστατικό αγοράς του. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνεται ο αποστολέας – καταναλωτής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, δεν θα παραλαμβάνουμε τα προϊόντα και θα τα αποστέλλουμε πίσω σε εσάς με χρέωση παραλήπτη.

 

X